التماس های عاجزانه دولت برای عدم حذف یارانه ثروتمندان نتیجه عدم اجرای تعهدات برجام است.

التماس های عاجزانه دولت برای عدم حذف یارانه ثروتمندان نتیجه عدم اجرای تعهدات برجام است با این حال همچنان برخی از مسولین ارشد دولتی اسرار بر عملی شدن تعهدات طرف های مقابل برجام دارند ادعاهایی چون فتح الفتوح قرن و آفتاب درخشان و آزادی دارایی های بلوکه شده ایران در امریکا و سویفت و روابط سیاسی آزادانه با غرب و رفتامد های بدون روادید و اعتبار یافتن گذر نامه های ایرانی و فروش بالای نفت و افزایش قیمت نفت و و و های دیگر !

و این در حالی است که اگر نگاهی به اظهار نظر های برخی مسولان کشور چون رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر امور خارجه و کارشناسان منصف اقتصادی و سیاسی بیندازیم همگی گویایی عدم عمل به تعهد های برجام از سوی طرف های غربی بخصوص امریکا می باشد .

حال سؤال اینجاست که این مسئولینی که بدون هیچ کم و کاستی و متعصبانه از برجام حمایت می کنند آیا فکر نمی کنند که مردم اجرای برجام را در عمل می خواهند ؟ اگر برجام اجرایی است چرا طرف های غربی دست از تحریم ها بر نمی دارند ؟ چرا امریکا برای برخی از مسولین و اشخاص حقیقی روادید صادر نمی کند من جمله ریس سازمان حفاظت از محیط زیست خانم ابتکار ؟ اگر دلار های بلوکه شده آزاد شده و تحویل ایران شده که البته نشده چون اعلام کردند در صورت حتی آزادی به ایران نمی دهند بلکه به طلبکاران ایران می دهند، چرا دولت برای قطع نکردن یارانه ثروتمندان جامعه به عجز و التماس از مجلس و شورای نگهبان افتاده است؟ 

اینجاست که لازم است دولتمندان منصفانه و بدور از تعصبات جناحی و منافع شخصی به نقد های منتقدان توجه کنند و این قدر قویا" از برجام دفاع نکنند چرا که در آینده جدای از روشن شدن مسائل پنهان و پشت پرده برای طرف مقابل توقعات بی جایی می سازد که کشور را در چالشها و بحرانهاي جدیدی سوق خواهد داد.

م زرقانی

2/2/95

منبع : بصیرت زرقان |التماس های عاجزانه دولت برای عدم حذف یارانه ثروتمندان نتیجه عدم اجرای تعهدات برجام است.
برچسب ها : برجام ,اجرای ,تعهدات ,التماس ,ثروتمندان ,یارانه ,دولت برای ,یارانه ثروتمندان ,تعهدات برجام ,اجرای تعهدات ,ثروتمندان نتیجه ,اجرای تعهدات برجام ,